Wat is IP-waarde?

De IP-waarde is een term die veel terugkomt bij elektrische apparaten zoals LED-verlichting, elektrische radiatoren en elektrische vloerverwarming maar wat betekent het nu precies?

De IP-waarde is internationaal genormaliseerd in de norm IEC 60529. De IP-waarde heeft twee cijfers: het eerste cijfer geeft de beschermingsgraad tegen aanraken en indringen van voorwerpen (zoals stof) aan, het tweede cijfer geeft de beschermingsgraad tegen vocht aan.

Om de bestendigheid tegen stootenergie aan te geven, is er een voorstel voor een 3e cijfer. Dit cijfer is nog niet genormaliseerd. Wel wordt het in een aantal landen zoals Frankrijk al gebruikt.

De IP-codering (International Protection Rating of Ingress Protection) op elektrische apparaten is dus eigenlijk een aanduiding voor de mate van bescherming en beveiliging.

Wat is IP-waarde?

 

Als LED-verlichting direct boven een douche geplaatst wordt is het van belang voor een hogere IP-waarde te kiezen. Wordt de LED-verlichting geplaatst in de slaapkamer, dan hoeft het tweede cijfer van de IP-waarde niet hoog te zijn.


IP-waardes

In onderstaande tabel is te zien wat het eerste getal van de IP-waarde inhoudt. Het cijfer dat de beschermingsgraad tegen aanraken en indringen van voorwerpen (zoals bijvoorbeeld stof) aangeeft.

IP Bescherming tegen Uitleg
0X Geen bescherming -
1X Grote voorwerpen Bescherming tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 50 mm (bijvoorbeeld een toevallige, oppervlakkige aanraking met de hand).
2X Middelgrote voorwerpen Bescherming indringen van vaste voorwerpen groter dan 12,5 mm. Bescherming tegen aanraking met de vinger. Aanraakveilig alleen voor meetapparaten.
3X Kleine voorwerpen Bescherming tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm (bijvoorbeeld tegen aanraking met een werktuig). Aanraakveilig alleen voor meetapparaten.
4X Spitse voorwerpen Bescherming tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1 mm (bijvoorbeeld tegen aanraking met een werktuig). Beschermd tegen aanraking met een draad.
5X Stofbescherming Aanrakingsveilig door een geheel dichte behuizing. Geen volledige bescherming tegen stof, maar wel voldoende om de goede werking van het apparaat niet te hinderen.
6X Stofvrij Aanrakingsveilig door een geheel dichte behuizing. Volledige bescherming tegen stof.

In onderstaande tabel is te zien wat het tweede getal van de IP-waarde inhoudt. Het cijfer dat de beschermingsgraad tegen vocht aangeeft.

IP Bescherming tegen Uitleg
X0 Geen bescherming -
X1 Drupdicht Type I Geen schade bij vallende druppels.
X2 Drupdicht Type II Geen schade bij vallende druppels op een 15° gekanteld apparaat.
X3 Spatdicht Geen schade wanneer besproeid (10 l/min) onder een hoek van -60° tot 60°.
X4 Plensdicht Geen schade wanneer besproeid (10 l/min) onder welke hoek dan ook.
X5 Sproeidicht Geen schade wanneer bespoten (12,5 l/min) onder welke hoek dan ook.
X6 Waterbestendig Geen waterindringing wanneer bespoten (100 l/min) onder welke hoek dan ook.
X7 Dompeldicht Geen waterindringing wanneer ondergedompeld (30 minuten op 1 meter).
X8 Waterdicht Blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden.
X9 Vochtdicht Blijft bruikbaar bij een vochtigheidsgraad van meer dan 90% of besproeien onder hoge druk.

J

Geen begrippen

XYZ

Geen begrippen