Een KIWA Keurmerk houdt in dat het product gecertificeerd is door KIWA. KIWA is een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering verzorgt aan de hand van wettelijke eisen uit het Bouwstoffenbesluit.