Een stopkraan is er om de waterdoorlaat in een leiding af te sluiten. Het is een soort van afsluiter die in de waterleiding toevoer is aangebracht. Vaak wordt dit gebruikt bij werkzaamheden aan leidingen, leidingdelen en om toestellen te kunnen verrichten. Dit is sneller en praktischer, omdat je anders het hele stelsel leeg moet laten lopen.